Služby - www.valcargo.sk

Prejsť na obsah
0905 712 816


Hlavnou činnosťou našej firmy je vnútroštátna a medzinárodná nákladná preprava tovaru.

Disponujeme s návesovými súpravami do 40 ton celkovej hmotnosti.


Naše vozidlá sú monitorované s GPS monitorovacím systémom firmy Truck Data Technology s.r.o.Nájdete nás aj v špedično-dopravných databankách ako sú RAALTRANS (kód 3c3) a Trans.eu (kód 573693-1)Návrat na obsah